Kuusamossa, Vasaraperässä on myynnissä 9,25 ha metsätila. Tilalla on mahdollisuus hakea yhtä poikkeamista Iso Kalliolammen rannalle lomarakentamiseen. Tilalla on  tutukittu maa-aineksen ottoa Kallioharjusta. Kalluoharjussa on soraa ja hiekkaa yhteensä noin  80 000-110 000 m3. Ottolupaa ei ole haettu. Tila rajoittuu Ulkupuron metsätiehen. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Mahdollisuus hakea poikkeamislupaa yhdelle lomarakennukselle

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ulkupuron metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ulkupuron metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin