Etelä-Kuusamossa Penttilänvaaran Losovaarassa myynnissä Kenttärataan rajoittuva 13,779 ha metsätila.

Hyvät riistamaat, sillä tila rajoittuu Valtionmaihin.  Osuus Kuolionkylän osakaskunnan vesialueisiin. 

Puusto pääasiassa tuoreen kankaan uudistusvaiheen metsiä. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila on Kenttäradan varrella

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuolionkylän vesialue