Etelä-Kuusamossa Käsmässä Sivulan metsätien varrella on myynnissä 61,8 ha metsätila.  

Puusto on pääasiassa tuoreen kankaan ja kuivahkon kankaan varttuneita taimikoita ja kasvatusmetsiä. Sivulan metsätien varrella muutamia uudistushakkuu ikäisiä kohteita.  

Lampi tilan maat on vuokrattu Kuolion Metsästysseuralle. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita, metsälain 10§ kohteita mm. puroja

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sivula metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole