Kuusamossa Soiviossa on myynnissä noin 117 ha määräala, joka koostuu kahdesta palstasta.  Niemessä oleva tontti ja rakennukset jäävät kantatilaksi ja myyjien omistukseen. 

Toinen palsta rajoittuu Soivojärveen noin 1,7 km matkalta. Tälle palstalle on mahdollista hakea poikkeuslupaa viidelle lomarakennuspaikalle. Toinen palsta rajoittuu Poussujärveen n 300 m matkalta ja tälle palstalle voi hakea poikkeuslupaa yhdelle lomarakennuspaikalle. Molemmille palstoille menee metsätiet. Tiet ovat kunnostuksen tarpeessa. 

Määräalan mukana myydään tila 0,049000 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viime aikaisten kauppojen pohjalta on noin 74 000-76 000 euroa.  

Tilalla puustoa noin 2500 m3 kasvatusmetsissä ja uudistukypsissä metsissä. Taimikoita noin 41,6 ha. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Poikkeusluvalla voi hakea Soiviojärven rannalle 5 lomarakennuspaikkaa ja Poussujärelle yhtä lomarakennuspaikkaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita , puutavaran varastointi, autojen pitäminen, käänntytyspaikka autoille,

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ritavaaran metsätie ja Lohimännikön metsätie. Tiet vaativat kunnostusta. Suunnitteilla tien kunnostusta, josta aiheutuu kustannuksia .

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia. 0,049000 osuus Kuusamon yhteismetsään.