Pohjois-Kuusamossa Kivilahdessa Elijärven metsätien varrella kahdesta palstasta koostuva 130, 92 ha metsätila.  Tilan maasto on vaihtelevaa, pieniä lampia ja  kuivahkon kankaan hyvälaatuisia mäntymetsiä.  Toinen palsta rajoittuu Elijärveen. 

Puusto on pääosaltaa kasvatusmetsiä.  

Alueella toimii Kivilahden metsästysseura.  Tilalla on osuudet yhteisiin vesialueisiin. Kuusamon yhteismetsä osuutta ei myydä. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita, metsälain 10 § kohteita kuten puroja, lampareita, vähäpuustoisia soita ja kangassaarekkeita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Elijärven metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueoikeuksia. Kuusamon yhteismetsä osuus on myyty aiemmin, joten se ei kuulu tähän kauppaan.