Itä-Kuusamossa lähellä Venäjän rajaa, Tammelassa, on myynnissä Tammelantien varrella hyvin hoidettu metsätila.  

Metsätilalla on 0,023500 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen perusteella on noin 35 300 euroa.  

Tilan puusto on hyväkasvuisia tuoreen kankaan männiköitä, joissa on mukavasti hakkuumahdollisuuksia. 

Tilalla on osuudet vesialueisiin.  Hyvä paikka metsätalouden harrastamiseen, metsästykseen ja kalastukseen. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita, Metsälain 10 § kohteita kuten puroja, noroja, pieni lampi,

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia, 0,023500 osuus Kuusamon yhteismetsään.