Myydään Itä-Kuusamosta Riekin kylän läheltä,itärajan tuntumasta, noin 8,2 ha määräala.   Kartassa myytävä määräala on A. Määräalalle menee tie ja se on suuremmalta osaltaan avosuota. 

Määräalan mukana myydään 0,024000 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen  perusteella on noin 36 000 euroa. 

Kuusamon yhteismetsä on Suomen suurin yhteismetsä pinta-alaltaan n. 92 000 ha. Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta, myy puuta, maa-aineksia, metsästyslupia, vuokraa tontteja ja eräkämppiä.  Yhteismetsä jakaa vuosittain ylijäämää. Vuoden 2017 ylijäämä tälle osuudelle on ollut 864 euroa. Ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa, sillä Kuusamon yhteismetsä on huolehtinut verojen maksusta. Vuoden 2018 ylijäämä, joka maksetaan kesällä 2019,  tulee ostajalle.  Yhteismetsä on vakaa ja turvallinen sijoituskohde. 

Kuusamon yhteismetsän kotisivut ovat www.kuusamonyhteismetsa.fi 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Pankki on antanut suostumuksen kiinnitysten purkuun määräalan osalta.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

tie on määräalan reunaan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuusamon yhteismetsä osuus 0,024000