Kuusamossa Lusmingissa on myynnissä 34,36 ha metsätila, joka rajoittuu 200 m matkalta Lusminkijärveen. 

Tilan puusto on pääasiassa kuivahkon kankaan kasvatusmetsiä ja taimikoita. 

Tilalla on 0,013000 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen pohjalta on n. 19 500 euroa. Tilalla on osuudet myös yhteisiin vesialueisiin. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rasitetieoikeus, katso kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuuksia, 0,013000 osuus Kuusamon yhteismetsään.