Kuusamossa Noukavaarassa Kivipuron varrella on  myynnissä 20 ha metsätila.  Tilan puusto on tuoreen kankaan 35-57 vuotiaita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä. 

Tilalla on 0,010400 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikaisten kauppojen perusteella on noin 16 000 euroa. 

Tällä seudulla toimii Metsästysseura Meskus ry. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

rasitetieoikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia, 0,010400 osuus Kuusamon yhteismetsään