Hyväpuustoinen metsätilan määräala Kyyjärven Peuralinnassa. Keskipuusto on noin 178m3/ha, pääosin mäntyä. Tilan pinta-alasta noin 90% on 03 ja 04 kehitysluokkaa, joten lähivuosien hakkuumahdollisuudet ovat hyvät. Kunnostusojitukset on tehty muutama vuosi sitten ja tilalle johtavalle Saukkoahon yksityistielle on tehty peruskunnostus vuonna 2015. Tieyhteys palstan molempiin päihin palstan rajalle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, tarkemmin kiinteistörekisteriotteella

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Saukkoahon yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 312-403-878-22 Savenottopaikka Yhteinen vesialue 312-876-2-1 Kyyjärven kalastuskunta