Hyväpuustoinen noin 50 hehtaarin määräala Kyyjärven Kumpulassa. Määräalan maapohja on pääosin hyväkasvuista tuoreen kankaan kangasmaata. Määräalan puusto on noin 123m3 hehtaarilla ja puustosta 88,5% on vartuneissa kasvatusmetsissä ja uudistukypsissä metsissä. Määräala on yksityistien varressa ja määalalla on kattava tieverkko kuivan kesäkelin ja talvikauden puunkorjuuseen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, tarkemmin kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote. Lisäksi tilalle 6:12 vievillä tieurilla omistajien sopima vakiintunut käytössä oleva käyttöoikeus tilalla 6:12, jota ei ole vahvistettu tietoimituksessa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kumpulan yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1)Yhteinen maa-alue 312-401-878-4 Myllytontti, Yhteinen vesialue 312-876-2-1 Kyyjärven kalastuskunta Tarkemmin kiinteistörekisteriotteella