Kyyjärvellä Kimingillä 9,64 hehtaarin metsätila. Tilan rajalle on metsäautotie ja tilan puusto on hyvässä arvokasvuvaiheessa. Puusto on pääosin 02 ja 03 kehitysluokkia. Ei merkittävää metsänhoitotöiden tarvetta, vain puolen hehtaarin taimikkoalueella on taimikonhoitotarve. Tilan ojitus on  pääosin kunnossa, noin 1,7 hehtaarin alueella kunnostusojitustarvetta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys puretaan kaupanteon yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin kiinteistörekisteriotteella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 226-403-876-1 Kimingin lohkokunta (226-403-876-1, 312-401-876-1). Tarkemmin kiinteistörekisteriotteella.