Lähellä Lahtea iso yksipalstainen metsätila. Tilalla yksi yleiskaavan mukainen asuintalon rakennuspaikka lähellä järveä, näkymä järvelle. Tila rajoittuu pieneltä matkalta Alanen-järveen (ei rantarakennusoikeutta, vesijättö lunastamatta). Tilalla hoito- ja harvennushakkuutarpeita.

Myytävä tila on Lehtikuusikko -niminen tila, Rn:o 10:64 (kiinteistötunnus 532-407-10-64). Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 43,81 ha.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kaavan mukaan yksi asuinrakennuspaikka omakotitalolle, kaavamerkintä A.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei ole.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, venevalkama. Kts. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut viimeksi noin 200 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.