Laihian Poolan kylässä sijaitseva metsätila, joka koostuu kahdesta palstasta. Isomman palstan pinta-ala on n. 22,1 ha. Se sijaitsee Irunjärven kaakkoispuolella. Puusto pääosin nuorta kasvatusmetsää ja yli 3 metristä taimikkoa.

Toinen palsta, jonka pinta-ala n. 2,4 ha, sijaitsee Madesjoen länsipuolella, Madesjoentieltä vähän yli 200 m päässä. Puusto rauduskoivutaimikkoa.

Metsätila myydään ensisijaisesti kokonaisuutena mutta tarjouksen voi jättää myös palstoittain, jolloin kyseessä on määräalakauppa. Silloin ostajalle tulee lisäksi lohkomiskustannukset.

Puusto on pääosin taimikkoa, yhteensä n. 11,8 ha. Pienemmällä palstalla rauduskoivutaimikko on kookkaampaa, kohta jo nuorta kasvatusmetsää.

Nuorta kasvatusmetsää on n. 7,0 ha ja varttunutta kasvatusmetsää n. 1,8 ha. Kuvioilla 1, 2, 3, 5 ja 7 tehty taimikonhoitoa v. 2012. Lisäksi kuvioilla 8, 9 ja 10 tehty nuoren metsän hoitoa v. 2014.

Kasvupaikkaluokat: lehtomaista kangasta n. 3,1 ha, tuoretta kangasta n. 16,8 ha ja kuivahkoa kangasta n. 0,7 ha. Lisäksi isompaan palstaan kuuluu n. 3,4 ha Irunjärven lähes puutonta nevaa.

Puuston määrä keskimäärin koko pinta-alalla yhteensä n. 40 m3 / ha. Puustoisilla alueilla keskimäärin n. 103 m3 / ha.

Puulajisuhteet: mäntyä n. 51 %, kuusta n. 26 % sekä koivua ja muuta lehtipuuta n. 23 %.

Tila sijaitsee Laihialla Poolan kylässä (Sarvijoen maarekisterikylää) kahdessa eri palstassa.

Tieoikeus isommalle palstalle Poolantieltä erkanevalta tilustieltä, matkaa Poolantieltä n. 870 m, josta viimeiset 200 m metsäkoneen ajouraa. Risteyskohdissa oranssit nauhat. 

Kulku pienemmälle palstalle Madesjoen tieltä erkanevan viljelystien kautta Madesjoen yli. Palsta alkaa pellon reunasta. Oranssit nauhat merkkinä.

Osittain palstojen rajoilla suuntaa antava oranssi metsätilojen nauhoitus.

Metsätila myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään sunnuntaina 15.11.2020, vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite pienemmälle palstalle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2018-K15877) Rekisteröintipvm: 17.4.2018 Voimaantulopvm: 8.11.1955 Arkistoviite: 21:13+K Oikeutetut: 399-421-2-58 UUSI-POOLA, 399-421-2-90 JOKIRANTA, 399-421-2-115 YLÄNKÖ Rasitetut: 399-421-2-66 POOLA, 399-421-2-90 JOKIRANTA, 399-421-2-115 YLÄNKÖ, 399-876-1-0 Yhteiset vesialueet (399-876-1-0,301-876-4-1) 2) Tieoikeus (000-2018-K15902) / Leveys: 4 m Rekisteröintipvm: 17.4.2018 Voimaantulopvm: 8.11.1955 Arkistoviite: 21:13+K Oikeutetut: 399-421-2-90 JOKIRANTA Rasitetut: 399-421-2-66 POOLA Rajaukset: talvella

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 399-421-878-1 HIEKANOTTOPAIKAT Rekisteröintipvm: 26.4.1990 Osuuden suuruus: 0,028074 / 1,000000 2) Yhteinen vesialue 399-876-1-0 Yhteiset vesialueet (399-876-1-0,301-876-4-1) Rekisteröintipvm: 25.9.1992 Osuuden suuruus: 0,018178 / 110,791900