Nuorta kasvatusmetsää lähes 3/4 , ei ladon taukopaikkaa enempää rakennuksia, ei peltoa

Kahden tilan  hyvä kokonaisuus. Puustosta 74 % on nuorta kasvatusmetsää, päätehakkuuikäistä metsää n. 4,7 ha. Kasvupohja hyvin tuottavaa  lehtomaista kangasta ja tuoretta kangasta. Pääpuulaji on kuusi. Rauduskoivikoissa on nousemassa runsaasti kuusta, ks. kuvat. 

Puusto/ha keskimäärin (puusto jaettuna tilojen pinta-alalla) n. 95 m3. Tukkeja puustosta n. 17 %. Hintapyynnöllä kuution hinnaksi tulee n. 29,9 € ja hehtaarihinnaksi  n. 2 838 €. 

Metsänarviossa Hongikkomäen pinta-alaksi on saatu 14 ha, kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 14,365 ha. Pitkälän tilan pinta-ala arviossa on 16,8 ha, kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 16,290 ha. Ero voi johtua mm. tilojen vanhoista mittavirheistä, vääristymästä sähköisellä kartalla tai inhimillisestä virheestä.

Kohteelta on mahdollisuus saada välitöntä, metsävähennyksen vuoksi kevyesti verottua pääomatuloa. Tilan arvokasvu on hyvä nuoren metsän järeytyessä arvokkaiksi tukeiksi. 

Tarjoukset 27.10. klo 15 mennessä. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Hongikkomäki vedenotto-oikeus naapuritilalla, Pitkälän tilalla tieoikeus naapuritilan hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hongikkomäen tilalle on tieoikeus Lappalan suunnasta. Pitkälän tilalle on helpoin pääsy Mykyrin suunnasta, mutta sille ei ole kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta. Ks. kiinteistörekisteriotteet sekä viralliset kartat.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kummallakin tilalla: Ulmansaaren osakaskunnan yhteiset vesialueet 402-430-876-1 ja yhteinen venevalkama 402-430-878-1 sekä Hongikkomäellä lisäksi osuus yhteiseen vesijättöpalstaan 402-430-878-6