Kasvata aivan alusta lähtien  uusi metsä niin kuin haluat - tai tee pelloksi

Tila on erinomaisella paikalla Veneheitontien ja Juurikantien kulmassa molemmin puolin Juurikantietä. 
Kasvupohja on suurimmaksi osaksi luokiteltu tuoreeksi kankaaksi. Koska tilasta suurin osa (23,2 ha)  on äskettäin tehtyjen hakkuiden jälkeen muokkaamatta ja viljelemättä, voit toteuttaa metsänviljelyn juuri sillä tavalla, kuin katsot parhaaksi tai tehdä pelloksi.

Huom. kuvio 9 on hakkaamatta tilan tullessa myyntiin. Se hakataan myyjän lukuun 9.5.2020 mennessä. Kuvion puustoa ei ole laskettu mukaan arvioon. Tilalla on havukasoja, jotka viedään pois 30.9.2019 mennessä. 

Myyjä on sopinut naapurin kanssa, että naapurilla on oikeus omalla kustannuksellaan  perata tilan  kaksi ojaa, ks. liite Ojan perkausalue. Perkauksesta on hyötyä Kauppilan tilalle. 

Tilalla on huonon kuntonsa vuoksi täysin arvottomia rakennuksia. 

Tarjoukset 27.5. klo 12 mennessä, kiitos!

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus tilojen Mikkola, Palokangas ja Harju hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Veneheiton yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pajujärven osakaskunnan yhteinen vesialue 402-414-876-1