Monipuolinen kehitysluokkarakenne, mäntyvaltainen puusto

Metsä on kehitysluokaltaan  varttuneista taimikoista päätehakkuuikäiseen. Pellot on aikoinaan metsitetty koivulle. Puusto on n. 81  m3/ha, puustosta tukkeja n. 26 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 2433 € ja kuutiolle hintaa 30,10 €. Suurin osa kasvupaikasta on tuoretta kangasta. Tila on yhdessä palstassa.

Tilan tuottavuutta voi parantaa tekemällä ajankohtaiset taimikonhoitotyöt. Tilalla on merkkejä hirvien läsnäolosta. Virallinen tieoikeus on tilan pohjoispäästä, ks. virallinen kartta, jossa tieoikeus näkyy vihreällä katkoviivalla. 

TARJOUSAIKA PÄÄTTYY 3.1. KLO 12. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaan ei ole.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan pohjoispuolelta Päivärannan tilan, kt. 402-404-4-61, kautta 8 m tieoikeus.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Onkiveden osakaskunnan yhteinen vesialue 402-876-1-1