Metsätiloja hakkuumahdollisuuksien kera

Myynnissä metsätilat Kankaantaus 2:57 ja Tienvarsi 2:89 nimiset tilat sekä määräalat tilasta Sivula 24:5. Palstat sijaitsevat Lappajärven kunnassa Mustarämäkön ja Lamminkosken välisellä alueella.

Kankaantaus 2:57 (kt. 403-403-2-57) kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 1,87 hehtaaria ja se koostuu kahdesta palstasta, joista toinen sijoittuu lähemmäksi Övermark-Luomala-Annankangas -metsätietä. Tilan metsät ovat pääosin MT-tyypin uudiskypsiä ja varttuneita metsiköitä. Ainespuuta arviolta 348 m3, josta tukkipuuta noin 108 m3.

Tienvarsi 2:89 (kt. 403-403-2-89) tilan kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 2,340 hehtaaria ja se koostuu vain yhdestä palstasta. Tilasta noin 1,1 hehtaaria on täysin korvauskelpoista salaojittamatonta viljelysmaata ja siihen liittyvät tilatukioikeudet (1,05 ha) ovat hallinnassa vuokraviljelijällä vuoden 2025 loppuun saakka. Tilan läpi kulkee hyvä Övermark-Luomala-Annankangas -metsätie. Metsät ovat pääosin uudiskypsiä tai uudiskypsyyttä lähenteleviä ja maapohjan ravinteisuudet vaihtelevat VT-OMT -tyyppien välillä. Ainespuuta arviolta 257 m3, josta tukkipuuta noin 150 m3.

Sivula 24:5 (kt. 403-401-24-5) tilan kahdesta määräalasta toinen sijaitsee Mustarämäkössä/Järvelässä ja on pinta-alaltaan noin 2,7 ha. Metsät ovat pääosin uudiskypsiä ja maapohjan ravinteisuudet vaihtelevat CT-MT -tyyppien välillä. Mustarämäkön palstalla ainespuuta on arviolta 429 m3, josta tukkipuuta noin 181 m3. Sivulan toinen määräala sijaitsee Lamminkoskella osittain Luomalantien varrella ja on pinta-alaltaan noin 8,8 ha. Kehitysluokat jakautuvat melko tasan uudiskypsiin ja varttuneisiin metsiköihin sekä kitu- ja joutomaihin. Palstalla on hieman mukana myös Limmosnevan vähäpuustoista suota. Lamminkosken palstalla ainespuuta on arviolta 840 m3, josta tukkipuuta noin 406 m3. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja rasitekartat

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaina

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja rasitekartat

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilan Sivula 24:5 osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin siirtyvät kaupan mukana määräalan/määräalojen pinta-alan mukaisessa suhteessa. Tilan Kankaantaus 2:57 osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin puolestaan siirtyvät normaalisti kaupan mukana.