Pieni harrastelupalsta hyvällä tieyhteydellä

Hankijärvenkankaalla myynnissä noin viiden hehtaarin metsäpalsta (Pekkala 403-405-4-48), jossa välittömiä uudistus- ja kasvatushakkuumahdollisuuksia (0,7 ha / 3 ha) sekä nuoren metsän hoitotarpeita (1,1 ha). Ojaverkostossa myös hieman kunnostamisen tarvetta. Tilan itäpäädyn läpi kulkee hyvä metsäautotie.

Eteläistä rajaa myötäilee "Leipätie-Hanhivuori" -vaellusreitti, joka kulkee osin myös metsäautotietä pitkin. Tilan sekä vaellusreitin rakentajan välillä on olemassa 15 vuotinen sopimus vaellusreitin rakentamista ja merkitsemisestä vuodesta 2019 alkaen. Sopimus ei ole esteenä maanomistajan omille metsätaloudellisille toimille. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole