Kahden hyväpuustoisen metsätilan kokonaisuus Lappeenrannan kaupungin Ylämään pitäjän Myttylässä. 

Kahden erillisen rekisteriyksikön muodostama yhtenäinen metsätilakokonaisuus Ylämaan Myttylässä. Tiloista suurempi, eli Arvola 4:10 sijaitsee n. 6 ha osalta rajavyöhykkeellä, mutta tilaan pääsee tutustumaan ilman rajavyöhykkeellä liikkumislupaa n. 24 ha osalta, mutta jos haluaa tutustua myös Arvola-tilan Myttyläntien eteläpuoleiseen osaan, täytyy ensin hakea rajallaliikkumislupa rajavartiolaitokselta. Rajavyöhykeluvan voi hakea Rajavartiolaitoksen lupapalvelusta osoitteesta https://raja.fi/rajavyohykelupa

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilat sijaitsevat oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilat eivät rajoitu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Arvola -tilalla on tierasitteita, ei muita rasitteita. Arvolan tierasitteet ilmenevät Arvolan kiinteistörekisteriottelta ja sen karttatulosteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tiloihin kohdistuva yhteiskiinnitys joko kuoletetaan tai ostajan niin halutessa siirretään ostajalle tai ostajan rahalaitokselle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilojen tieoikeudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistöjen karttatulosteista.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kummallakin tilalla on osuuksia Vanha-Timperin yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.