Puustoinen ( n. 3.390 m3) metsätila hyvien tieyhteyksien päässä!

Pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. On myös nuorta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää.
Hyvä sijoituskohde.

Kannattaa käydä (havainto 27.4) katsomassa paikan päällä parin viikon kuluttua, niin tie ovat kuivuneet. Tällöin palstalle pääsee autolla!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite: Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 405-876-21-0 Laihalan osakaskunta. 2) Yhteinen maa-alue 405-878-1-1 Karhusjärven erillinen vesijättö. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite)