Pääosin kasvatusmetsistä ja varttuneista taimikoista muodostuva metsätila. Hyvät tieyhteydet.

Hyvässä tuotto vaiheessa oleva metsätila. Yhtenäinen noin 112 hehtaarin metsätila, jossa hyvät tieyhteydet. Hirvilammen pohjoispäässä kolme kappaletta yleiskaavaan merkittyjä rakennuspaikkoja. Puuston määrä 10.377 m3, josta kasvatusmetsissä 9.838 m3. Taimikoita 31,05 hehtaaria, josta noin 6 hehtaarin alueeella välitöntä taimikonhoitotarvetta.  Metsämaata  108,1 hehtaaria ja rakennusmaata n. 1,3 hehtaaria. Kuvio 5, pinta-ala 2,15 hehtaaria, on metsälakikohde. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (405-Y45)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta, Yleiskaava (405-Y45)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus ( Y2003-15856), Suurenjärven yksityistie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus ( Y2003-15856), Suurenjärven yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-567-876-3 Hujakkalan yhteisten vesialueiden osakaskunta, Yhteinen maa-alue 405-567-878-4 Venevalkama.