Noin 19,3 hehtaarin suuruinen määräala Kaarnantien pohjoispuolella.
Pääasiassa taimikoita ja nuorta kasvatusmetsää.

Hyvät tieyhteydet.
Määräala rajoituu etelärajaltaan Kaarnantiehen.
Länsirajaltaan kohde rajoittuu Soskuanjokeen ja pohjoisrajaltaan osittain peltoihin.

Hyvä puuhapalsta!

Kannattaa käydä tutustumassa ennenkuin sataa lisää lunta!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava (405-Y52). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 15.5.2017.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei järven rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriin merkittyjä rasitteita ei ole mutta ostaja vastaa avohakkuukuvioiden metsittämisestä.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala rajoittuu eteläreunastaan Kaarnantiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle pinta-alan suhteessa: 1) Yhteinen vesialue 405-876-6-0 Metsäkansolan osakaskunta