Noin 16,5 hehtaarin suuruinen määräalaa, mikä muodostuu kahden tilan maista.

Pohjoisemman palstan poikki kulkee Peräkorventie.

Pohjoisempi määräala rajoittuu Lehmijärveen, minkä rannalla on yksi yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka.

Palstat pääasiassa nuorta kasvametsää hyvien tieyhteyksien varrella.

Lehmijärven rannalla oleva rantarakennuspaikka aukeaa kaakkoon ja on soistunut. Kartan mukaan rannassa on myös vesijättömaata. 

Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa paltoihin!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava (978-230408-16). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 23.4.2008. 2 ) Yleiskaava (405-Y45). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 18.4.2011.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Pohjoisempi määräala rajoittuu Lehmijärveen, minkä rannalla on yksi yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka. Tarkemmin liitteessä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määräala Kujanpää 2:35: 1) Tieoikeus (Y2003-29330). Peräkorven yksityistie. Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat. Rasitettu: 405-527-2-35 Kujanpää. Rajaukset: tiealue paalutettu maastoon. 3) Tieoikeus (000-2012-K3358) / Leveys: 5 m. Oikeutetut: 405-527-2-75 Votkaranta. Rasitetut: 405-527-2-35 Kujanpää. Määräala Kujansuu 2:107: ei kirjattu tierasitteita7 oikeuksia. Tarkemmin määräalojen karttaotteissa (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kujanpää 2:35 palstan poikki kulkee Peräkorventie. Kujansuu 2:107 palstalle on tie mutta tieoikeutta ei ole kirjattu. Tarkemmin määräalojen karttaotteissa (liitteet).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupankohteille / määräaloille pinta-alan suhteessa: 1) Yhteinen vesialue 405-527-876-1 Säämälän kylän talojen n:ot 1 - 3 yht. 2) Yhteinen vesialue 405-527-876-3 Heinlampi ja Pyöriämäenlampi 3) Yhteinen vesialue 405-527-876-5 Säämälän kylän talojen n:ot 1 - 3 yht. 4) Yhteinen maa-alue 405-527-878-1 Kangassuo.