Puustoinen metsätila Syvämaisentien varrella. Rajoittuu osittain Syvämaisenjärveen.

Pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. Hyvässä arvokasvuvaiheessa.
Hyvät tieyhteudet... Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin Ei ole