Kolmesta eri palstasta muodostuva hyväpuustoinen metsätila Lappeenrannan kaupungin Ylämaan pitäjän Säkkijärven Hyttilässä.

Erittäin hyväpuustoinen, kolmesta eri palstasta  muodostuva metsätila, jonka kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 35,79 ha. Palstoista suurin sijaitsee Hyttilän yksityistien varressa siten, että tie kulkee palstan poikki. Kaksi pienempää palstaa ovat puolestaan Villalantien, joka on yleinen tie ja siten jakaa pienemmän palstan kahdeksi eri palstaksi valtion tien molemmin puolin. Tosin tien länsipuolella oleva palsta on hyvin pieni ja se sijaitsee kokonaan maantien suoja-alueella, eli käytännössä tila koostuu lähinnä vain kahdesta palstasta. 

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan kaikki palstat sijaitsevat oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilan mikään palsta ei ulotu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalle aiheuttaa rasitteen sen halki kulkeva Hyttiläntie, sekä maantien suoja-alueet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilalla on yksi kiinnitys, joka on suuruudeltaan 3 363 € (= 20 000 FIM) johon liittyvän kirjallisen panttikirjan myyjä luovuttaa kaupan solmimisen yhteydesä ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan palstat sijaitsevat hyvien tieyhteyksien varrella ja tila on osakkaana Hyttiläntiessä, joka siis kulkee myös tilan suuriman palstan halkija lisäksi myös pitkin Villalantien itäpuolisen palstan kaakkoisrajaa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on myös osuuksia Säkkijärven Hyttilän talojen 1 ja 2 yhteiseen rekisteröityyn vesialueeseen.