Noin 6,6 hehtaarin suuruinen puustoinen määräala, mikä muodostuu kahdesta palstasta.

Puusto pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää sekä taimikoita. Pohjoisempi palsta rajoittuu Jängynjärveen.
Kannattaa käydä tutustumassa!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite ja sähkölinja Tarkemmin kohdepalstojen kartta, karttaotteet ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin kohdepalstojen karttaotteet ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan suhteessa 1) Yhteinen vesialue 405-876-3-0 Kärjen osakaskunta