Metsätila, mikä muodostuu kahdesta palstasta; Mätöntien palsta ja Ottojärven palsta.

Mätöntien palsta, minkä Mätöntie jakaa kahteen osaan.
Palsta muodostuu taimikoista uudistuskypsiin metsikkökuvioihin.

Maantietoimitus on kesken mutta maastomerkinnät on jo tehty. Läntinen palsta tulee olemaan 1,347 ha ja itäinen 3,682 ha eli yhteensä n. 5 hehtaaria. Laskuojat ja tieoikeus ovat vain käyttöoikeuksia eli maapohjan omistus jää maanomistajalle ja aluetta rasittaa käyttöoikeus. 
Helppo tutustua; Mätöntie kulkee palstan halki.

Ottojärven palsta.
Noin 3,89 hehtaarin suuruinen palsta, mikä rajoituu pohjoispäästään Ottojärveen.
Palstalla on yksi yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka (RA) Ottojärven rannalla. Rantarinne aukeaa pohjoiseen ja on kovapohjainen rapakivi/ soraranta. Rakennusoikeus 200 m2. Tarkemmin kaavakarttaote ja ote kaavamääräyksistä (liite).
Kannattaa käydä tutustumassa.

Huomioidaan tarjoukset myös palstoittain!


 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (405-Y45), Hyväksymis-/vahvistamispvm: 18.4.2011.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Ottojärven palsta. Noin 3,89 hehtaarin suuruinen palsta, mikä rajoituu pohjoispäästään Ottojärveen. Palstalla on yksi yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka (RA) Ottojärven rannalla. Rantarinne aukeaa pohjoiseen ja on kovapohjainen rapakivi/ soraranta. Rakennusoikeus 200 m2. Tarkemmin kaavakarttaote ja ote kaavamääräyksistä (liite).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita ja sähkölinja Mätöntien reunassa. Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan suhteessä, jos palstat eri ostajille. Yhteinen vesialue 405-579-876-3 Talon n:o 2 vesialue. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite)