Kivijärveen rajoittuva metsätila. Hyvät tieyhteydet (kesällä). 

Puustoinen tila; taimikkoa, varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsikköä. Hyvien tieyhteyksien varrella. Rannassa karttaotteen mukaan vesijättöä.

Kannattaa tutustua! 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (416-170400-17). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 17.4.2000. Tila yleiskaavassa maa- ja metsäatalousvaltaista aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei yleiskaavan mukaista rantarakentamispaikkaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite ja sähkölinjoja. Tieraitteesta tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisterote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisterote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 416-876-6-0 Suontakaisen osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisterote (liite).