Puustoiset palstat Lemillä.

Kaksi määräalaa: Noin 4 hehtaarin suuruinen määräala (416-412-2-19M602) kiinteistöstä Kurki 2:19 ja noin 11,9 hehtaarin suuruinen määräala (416-412-2-4M601), mikä muodostuu kahdesta palstasta kiinteistöstä Kurki 2:4.
Pääasiassa uudistuskypsää metsää sekä varttunutta kasvatusmetsää ja taimikoita.
Kannattaaa käydä tutustumassa.
 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteita. Tarkemmin karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan suhteessa. 1) Yhteinen vesialue 416-876-2-0 Torviniemen osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 416-878-2-1 Venevalkama Molemmat kohteet; tarkemmin kiinteistörekisteriote