Metsätila hyvällä sijainnilla Lemillä Uimintien varressa. HUOM! Kohteen tietoja päivitetty 20.10. vesiensuojelu hankkeen osalta.

Metsäpinta-alasta yli 50 % varttuneita kasvatusmetsiä. Kasvatusmetsät käsitelty valtaosaltaan harvennushakkuin vuosina 2018-2019. Taimikoita 8,2 ha, josta 3,2 ha alalla kiireellinen taimikonhoito tarve. Uudistamatonta aluetta n. 0,6 ha jossa uudistamisvelvoite. Kiinteistöllä n. 1,2 ha viljeltyä peltoa joka on vuokralla ja viljelemätöntä peltoaluetta 1,7 ha josta osassa riistapelto. Kiinteistölle on tehty sopimus luonnonhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi. Sopimus liittyy Lemetsuon-Ronkaansuon vesiensuojeluhankkeeseen. Hankkeessa toteutettavat työt esitelty kartalla, tarkempia tietoja saatavana pyydettäessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava(416-290806-24)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Veden ottaminen, Tieoikeus, 1 m polku kaivolle., Tieoikeus (Y2001-21439)/Leveys 5 m.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Uimintie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 416-876-3-0 Uiminniemen osakaskunta.