Metsätila, mikä muodostuu kahdesta palstasta

Taimikkoa ja uudistuskypsää metsikköä Huttulassa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (416-290806-24). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 29.8.2006.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Viemärijohto (000-2009-K2825). Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 416-876-4-0 Vainikkalan osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite).