Lempäälän puolella oleva hyvänkokoinen tila lähellä Tampereen rajaa, Hervantajärveä ja Vuoresta. Erittäin rehevät, kasvavat maat.

Metsäarvio nyt korjattuna esitteen liitteenä.

Maatila, jonka pellot ovat jääneet käytöstä ja kannattaisi metsittää. Runsaspuustoista päätehakkuumetsää ja nuoria taimikoita.

Purkukuntoiset rakennukset eivät nosta hintaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osoite Matinlahdentie 341

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 418-423-878-1 2) Yhteinen vesialue 418-876-13-1 Kuokkalan-Kuljun osakaskunta 3) Yhteinen maa-alue 418-878-10-0 Yhteinen venevalkama 4) Yhteinen maa-alue 418-878-11-0 Yhteinen venevalkama