Leppävirralla Kotalahdessa Unimäentien varrella oleva 63,97 ha:n metsätila. 

Tilalla on noin 10 ha lehtomaista kangasta ja noin 45 ha tuoretta kangasta. Suota pinta-alasta on noin 6 ha (maapohjien ravinteisuus on inventoitu puuston perusteella helmikuussa 2019). Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 4800 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1700 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,2 m3/ha/v.  Osassa tilan taimikoita ja nuoria metsiä on hoitotarvetta.  Tilan puustossa ja taimikoissa on lieviä boorin puutteesta johtuvan ravinnehäiriön merkkejä. 

Tilan tieyhteydet ja oikeudet ovat kunnossa. Tilalla olevat rakennukset ovat arvottomia ja asumiseen ja/tai pidempään vapaa-ajan oleskeluun soveltumattomia.  Kiinteistövero on ollut noin 15 € vuodessa.  Metsästysoikeus on vuokrattu paikalliselle metsästysseuralle. 

Hintapyyntö on 210 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 29.3. 2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteen ala on kaavoittamatonta metsätalous käytössä olevaa aluetta

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistöjen 420-411-14-15 Salonpaikka, 420-411-14-9 Miilukangas, 420-411-14-10 Nuuti ja 420-411-14-11 Peräsalo tieoikeus. Kaupan kohdettaa rasittaa Unimäen metsätien osakkaiden 14 m leveä tieoikeus 000-2008-K36750 ja Viinamäen pistotien osakkaiden 14 m leveä tieoikeus 000-2008-K36753. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Fingrid Oyj:n 48 m leveä voiman- ja tiedonsiirtolinja Y2000-16443 . Tieyksikkömaksu on ollut noin 150 €/ vuosi

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on kaksi kiinnitystä, nimellisarvoltaan yhteensä 150 000 €. Ostaja saa sähköiset panttikirjat haltuunsa veloista ja vastuista vapaana maksamalla panttien siirtokustannukset tai vaihtoehtoisesti myyjä sitoutuu kustannuksellaan kuolettamaan panttikirjat.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 14 m leveät tieoikeudet 000-2008-K36750 Unimäen metsätiehen ja 000-2008-K36753 Viinamäen pistotiehen. Tieyksikkömaksu on ollut noin 150 € vuodessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Laitilanniemen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-411-876-2 ja yhteiseen maa-alueeseen 420-411-878-9 yhteiset kalastuspalstat.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta