Leppävirralla Konnuksentien varrella oleva metsätila, jonne on omakotitalon rakennusoikeus.  Koko tilan pinta-ala on 5,093 ha, josta myyjä pidättää itselleen noin 0,66 ha:n suuruisen määräalan, joten kaupan kohteena on noin 4,4 ha:n kokoinen kiinteistön erillinen palsta.

Tila maapohjat ovat tuoretta tai lehtomaista kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa n. 750 m3. Tilalla on Kaatrasen-lammen puoleisessa päässä noin 0,2 ha kokoinen istuttamaton hakkuuaukko.

Kaupan kohteelle saa suunnittelutarveratkaisulla rakentaa omakotitalon. Kunta perii suunnittelutarveratkaisusta 650 € suuruisen päästösmaksun. Vesi-, viemäri- ja sähköjohdot ovat tilan rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä. 

Hintapyyntö on 35 000 €. Tarjouksen tilasta voi tehdä heti !

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön ala on ositettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M. Kiinteistölle on mahdollista rakentaa esim. omakotitalo suunnittelutarveratkaisulla. Suunnittelutarveratkaisua haetaan Leppävirran kunnalta, josta päätöksestä kunta perii 650 € suuruisen päätösmaksun.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteelle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu rasitteita eikä käyttöoikeuden rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeus kiinteistön 420-416-8-489 Muhkura kautta ja perinnönjakosopimuksen perusteella tieoikeus kiinteistön 420-416-8-608 kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohde saa osuuden Alapihan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-416-876-5 pinta-alan suhteessa.