Leppävirralla Haapamäessä oleva erittäin reheväpohjainen metsätila !

Myyntiesitettä on täydennetty 27.11.2019 rakennusten ja sähköliittymän osalta. 

Leppävirralla Haapamäessä Vihantamäentien maastossa oleva metsätila. Lainhuutotodistuksen mukaan tilan pinta-ala on 21,3 ha ja metsäarvion mukaan 19,7 ha. 

Tilan metsämaasta noin 15 ha on lehtomaista kangasta ja noin 3 ha on tuoretta kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 2400 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1900 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,1 m3/ha/v. Tilan tieoikeus on kunnossa. Tilalle on henkilöautolla ajokelpoinen tie. Kiinteistöä rasittaa noin 1,3 ha:n alaan kohdistuva metsänuudistamisen velvoite. 

Kiinteistöllä on vanhat, huonokuntoiset, arvottomat rakennukset ja mökkiin kuuluva Savon Voiman sähköliittymä. Noin 36 m2 (ulkomitat) kokoinen mökki on hirsirunkoinen ja lautavuorattu. Mökin uunien lämmityskunnosta ei ole tietoa. Mökki voi soveltua tilapäiseen oleskeluun ja taukotilaksi. Kiinteistön muut rakennukset ovat romahtamiskunnossa. Rakennusten, rakennuspaikaan tai sähköliittymän arvoa ei ole mukana hintapyynnössä.

Hintapyyntö on 85 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 18.12.2019 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla kaupan kohteena olevan kiinteistön aluetta on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi jolla on ympäristöarvoja (kiinteistön erillinen Tielammen rannalla oleva luhtapalsta). Kiinteistön varsinainen metsätalouspalsta on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä on noin 130 m Tielammen rantaluhtaa ilman rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistöjen 420-401-10-25 Syrjänpelto, 420-401-10-28 Sallinpelto, ja 420-401-10-29 Savikko tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa ulosottoviraston vallintarajoite. Ulosottovirasto vapauttaa kiinteistön vallintarajoitteesta kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus kiinteistöjen 420-401-10-28 Sallinpelto, 420-401-10-29 Savikko ja 420-401-10-31 Jokiniemi kautta. Tienaksu on ollut noin 200 € vuodessa. Lisäksi kiinteistöllä on venevalkamaoikeus kiinteistön 420-401-10-31 Jokiniemi alueella.

Osuus yhteisiin Ei ole
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta