Leppävirralla Sorsakoskella Konninmäentien ja Varkaudentien varrella olevat kaksi metsätilaa.  Kiinteistön Myrskylä pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 16,541 ja josta myyjä pidättää itselleen noin 1,6 ha:n suuruisen määräalan. Kiinteistön Karhusuo pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 1,5675 ha. Joten myynnissä on yhteensä noin 16,5 ha metsämaata. 

Tilojen metsämaan pinta-alasta noin 2 ha on lehtomaista kangasta, noin 9 ha on tuoretta kangasta ja noin 4 ha on kuivahkoa kangasta. 

Tiloilla on mäntyvaltaista puustoa noin 2800 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1000 m3. Nykypuuston kasvu on noin 10,3 m3/ha/v. Tilojen tieyhteydet ja tieoikeudet ovat kunnossa. 

Hintapyyntö on 92 500 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 7.8.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen alue on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteilla ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Myrskylä 21:9 rasittaa Konninmäen yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K41078 ja kiinteistöä Karhuso 14:5 rasittaa kiinteistöjen 420-423-14-1 Alatalo, 420-423-14-7 Vilppola, 420-423-14-9 Mutala, 420-423-14-20 Marttisenkallio, 420-423-14-24 Rantala, 420-423-14-25 Rajaranta, 420-423-14-33 Kallioranta, 420-423-14-41 Lemmitynniemi ja 420-423-56-8 Itkonsalo tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteet myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Myrskylä 21:9 on tieoikeus 000-2007-K41078 Konninmäen yksityistiehen. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Karhusuo 14:5 on tieoikeus kiinteistöjen 420-423-14-1 Alatalo, 420-423-14-7 Vilppola, 420-423-14-9 Mutala, 420-423-14-24 Rantala, 420-423-14-41 Lemmitynniemi ja 420-423-56-8 Itkonsalo kautta. Lisäksi kiinteistö Karhusuo 14:5 on yleisen tien (asfalttitie) varrella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistön Myrskylä 21:9 osuudet Hakoharjun osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-423-876-4, Itkolan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-423-876-6 ja osuus yhteiseen maa-alueeseen 420-423-878-1 siirtyvät myyjiltä ostajalle pinta-alan suhteessa ja kiinteistön Karhusuo 14:5 osuudet Hakoharjun osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-423-876-4 ja Itkolan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-423-876-6 siirtyvät myyjiltä ostajalle.