Asiakkaanamme oleva yhteismetsä haluaa laajentaa aluettaan vaihtamalla metsätilojen alueita yhteismetsän osuuksiin Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien ja Varkauden kaupungin alueella. Jos olet suunnitellut metsänomistuksesta luopumista ja haluat sijoittaa vapautuvan pääoman tuottavasti ja turvallisesti, niin silloin metsätilan vaihtaminen yhteismetsän osuuksiin on yksi varteenotettava vaihtoehto. 

Metsätilan alueen liittäminen yhteismetsään on luovutusvoittoverosta vapaata.  Yhteismetsä maksaa välityspalkkion ja muut liittämisen kulut (osan maksaa valtio).  Yhteismetsään liittyjän ainoaksi kustannukseksi jää tila-arvioinnin kulut. Yhteismetsän osuuksia ei tällä hetkellä ole ostettavissa. Osuuden arvo määritetään yhteismetsän metsäarvion pohjalta ja se on tällä hetkellä 2210 €/ osuus, kun se 10-vuotta sitten oli 1000 €/ osuus. Osuuden arvo päivitetään vuosittain - seuraavan kerran keväällä 2018. Jos esim. 221 000 € arvoisen tilan alue liitettäisiin nyt yhteismetsään, niin liitettävälle tilalle tulisi 100 osuutta. Yhteismetsä jakaa vuosittain osan ylijäämästä osakkailleen. Tämä ns. jakoraha on verovapaata tuloa.  Vuonna 2017jakorahaa maksettiin 50 €/osuus, eli osakas sai 2,26 % verovapaan tuoton nykyisellä osuuden arvolla. Tuottoprosentin laskennassa ei ole huomioitu yhteismetsän metsäomaisuuden arvonnousua. 

Alueen liittämiskäytäntö

1.Maanomistaja teettää tilastaan metsäarvion ja tarjoaa tilansa aluetta liitettäväksi

2.Alueen metsätiedot syötetään yhteismetsän arvolaskelmaan

3.Sama kaava, jonka pohjalta yhteismetsän arvo ja yhden osuuden arvo lasketaan

4.Saadaan liitettävän alueen arvo, joka on verrannollinen yhteismetsän arvoon

5.Liitettävän alueen arvo jaetaan yhteismetsäosuuden arvolla ja saadaan liitettävää aluetta vastaava osuuksien määrä

6.Maanomistajalle tarjotaan liittämisen vastineeksi laskelman mukaista osuusmäärää

4.Maanomistaja hyväksyy / hylkää tarjouksen

5.Kun tarjous hyväksytty, haetaan liittämistoimitusta

6.Liittämistoimituksen jälkeen, maanomistajasta tulee yhteismetsän virallinen osakas ja osuuksien määrä näkyy kiinteistörekisterissä

Liittämisen etuja:

1.Suunnitelmallinen metsänkäyttö (metsäsuunnitelmapakko) takaa tuottoa joka vuosi

2.Vuosittain jaetaan ylijäämästä osa osakkaille ns. verovapaana jakorahana: se tulee tilille kerran vuodessa

3.Metsätilan hoitotaakka, tieosakkuudet, verotus yms. siirtyvät yhteismetsän harteille

4.Aktiivinen osallistuminen vireään toimintaan on mahdollista: kokoukset, kehittämisillat, retket

5.Hallintomalli on toimiva ja osakkaalle vaivaton

6.Osuuksilla on markkinoilla arvoa

7.Perinnönjaossa on helpompi jakaa yhteismetsäosuuksia kuin pirstoa metsätilaa

8.Yhteismetsälainsäädäntö turvaa osakkaan edut: yhteismetsäalue on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden hyväksi

9.Virkistys- ja metsästysmahdollisuuksia eri puolilla

Yhteismetsällä tarkoitetaan kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta. Yhteismetsän alueet voivat sijaita eri kunnissa. Osakaskiinteistöjen omistajat ovat yhteismetsän osakkaita.  Jos kiinteistöllä on useita omistajia, he ovat yhdessä yhteismetsän osakkaita.

Yhteismetsässä ylin päätäntävalta kuuluu osakaskunnan kokoukselle. Toimeenpanovaltaa käyttää kolmijäseninen hoitokunta. 

Yhteismetsä panostaa voimakkaasti metsien tuottokyky eli metsittää uudistettavat alueet nopeasti, hoitaa taimikot tehokkaasti ja toteuttaa harvennukset suunnitellusti. Yhteismetsä saa tuloja ennen kaikkea puunmyynnistä,  mutta myös jonkin verran tonttien ja pienien määräalojen myynnistä. Tuloilla on katettu juoksevia menoja ja hankittu lisäalueita. Osakaskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti osa ylijäämästä on jaettu osakkaille osuuksien suhteessa. Yhteismetsä maksaa tuloksestaan veroa 26,5%. Jaettava ylijäämäosuus on osakkaille verovapaata tuloa.

Metsätilan arvon määritys

Järvi-Suomen metsätilat Oy tekee tai teettää vaihdon kohteeksi aiotusta metsätilasta/tiloista tila-arvion. Arvion laatimista varten metsistä kerätään maastoinventoinnilla metsävaratiedot, ellei kohteista ole valmiina luotettavia ja ajantasaisia metsävaratietoja jo olemassa. Tilan/tilojen arvo lasketaan summa-arvo menetelmällä.

Varsinainen vaihtoarvo lasketaan laskemalla vaihdon kohteeksi aiotun tilan/tilojen alueen arvo samoilla laskentaperusteilla yhteismetsän alueeseen jo kuuluvien metsätilojen kanssa. Näin vaihdon kohteeksi aiotun omaisuuden arvo saadaan yhteismitalliseksi sen omaisuusmassan kanssa, johon tilaa/tiloja ollaan liittämässä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole