Leppävirralla Näädänmaassa oleva 4,054 ha:n metsätila.  Saman Käpylahdentien varrella on yhtäaikaa tämän kohteena kanssa myynnissä 20,39 ha:n metsätila jossa on vuonna 2002 valmistunut mummonmökki, pihasauna, autotalli, aitta/puuliiteri ja puucee.  

Leppävirralla Näädänmaassa Käpylahdentien varrella oleva 4,054 ha:n metsätila.

Tilan pinta-alasta noin 3,5 ha on lehtomaista kangasta ja noin 0,5 ha on tuoretta kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 350 m3, josta on heti hakattavissa noin 170 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,8 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa. Tieyksikkömaksu on ollut 34,04 € vuodelta 2019. Käpylahden tiellä on perusparannushanke, jonka toteuttaminen voi alkaa jo tänä syksynä.

Hintapyyntö on 15 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 4.11.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön ala on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistön 420-401-14-16 Käpylahti, 420-401-14-13 Alanko ja 420-401-14-15 Peräpelto tieoikeus ja Sääksjärven yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K38620

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä, rasituksista, veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus 000-2007-K38620 Sääksjärven yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Vilholansaaren osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420+876-25-1