Leppävirralla Haapamäessä oleva 47,24 ha:n metsätila.

Tilan maapohjista noin 45 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastavaa suota. Suota pinta-alasta on noin 2 ha. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 6400 m3 josta metsänhoitosuositusten mukaan on heti hakattavissa noin 1650 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,7 m3/ha/v. Tilan taimikoissa ja nuorissa metsissä on taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen ja terveyslannoituksen tarvetta. Tilalle on tieoikeus ja tieyhteys, mutta tilan tieverkostossa on täydentämisen tarvetta. 

Tilan itärajalla oleva kiinteistöraja on maastossa ja kartalla ovat eri paikoissa. Kiinteistöön kuuluu SavonVoiman sähköliittymä. Kiinteistöllä on noin 290 m Pieni-Tihviäinen järven rantaviivaa.  Kiinteistöllä on osin jo romahtaneita maatalouden tuotantorakennuksia. Rakennusten purkaminen vierastyönä edellyyttää asbestikartoituksen teettämistä.  Kiinteistön alue kuuluu Heinäveden Aittolammen, Leppävirran Haapamäemn grafiittialueeseen ja kiinteistön alueelle on haettu tutkimuslupaa grafiittikaivoksen perustamiselle. 

Hintapyyntö on 225 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 12.3.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kohde on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantarakennusoikeus perustuu poikkeamislupaan. Kiinteistöllä on noin 290 m Pieni-Tihviäinen järven rantaviivaa. Poikkeusluvan saanti mahdollisuutta ei ole selvitetty eikä mahdollisen rantarakennusoikeuden arvoa ole mukana hintapyynnössä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Puurtilanahon yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K41607.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus 000-2007-K41607 Puurtilanahon yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus yhteiseen mutapalstaan 420-401-878-7, osuus yhteiseen venevalkamaan 420-401-878-8 ja osuus Kolarinpellon osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-15-0

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta