Leppävirralla Näätänmaalla Kontiaisentien varrella olevat kaksi pientä metsätilaa ja Haapamäessä Haapamäentien varrella oleva yksi metsätila. 

Leppävirralla Näätänmalla Kontiaisentien varrella olevat Pönkäsuo 1:30 (pinta-ala 1,58 ha) ja Passipaikka 1:37 (pinta-ala 4,44 ha) nimiset tilat ja Haapamäessä Haapamäentien molemmin puolin oleva Kuusikko 17:24 (pinta-ala 3,276 ha) niminen tila. Tilojen maapohjat ovat kokonaan lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Tilat voidaan myydä yhtenä kokonaisuutena tai jokainen tila erikseen.  Hintapyyntö kaikista kolmesta tilasta yhteensä on 10 500 €. Hintapyyntö Haapamäessä olevasta Kuusikko 17:24 tilasta erikseen on 4600 €, Kontiaisentien varrella olevasta Pönkäsuo 1:30 tilasta erikseen on 1300 € ja Kontiaisentien varrella olevasta Passipaikka 1:37 tilasta erikseen on 4800 €. 

Tarjoukset pyydetään tekemään 6.8.2019 klo 15:00 mennessä. 

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt ovat kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteilla ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Kuusikko 17:24 rasittaa kiinteistön 420-401-18-23 Raja-Aho tieoikeus, Kaupan kohteena oleville kiinteistöille Passipaikka 1:37 ja Pönkäsuo 1:30 ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva kiinteistö Kuusikko 17:24 on yleisen tien varrella. Kiinteistöillä Passipaikka 1:37 ja Pönkäsuo 1:30 on sopimukseen perustuva tieoikeus Kontiaisen yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Kuusikko 17:24 on osuus Kolarinpellon osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-15-0, kiinteistöllä Pönkäsuo 1:30 on osuus Nissilän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-3-0 ja kiinteistöllä Passipaikka 1:37 on osuus Nissilän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-3-0 ja ouus yhteiseen maa-alueeseen 420-406-878-1 Maajoen niittypalsta.