Leppävirralla Kanteleentien molemmin puolin oleva 6,848 ha:n metsätila.

Tilan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta tai vastaavaa suota. Suota on noin 1,8 ha. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 700 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,9 m3/ha/v. 

Hintapyyntö on 26 000 €. Tarjoukset 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohde on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa kiinteistön 420-429-13-7 Rajaportti 10 m leveä tieoikeus Y2001-36628.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohde on yleisen tien varrella. Kaupan kohteelle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Nuutilan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen.