Metsäpalsta Lestijärven Syrinkylällä.

Lestijärven Syrinkylällä 44,0 ha määräalapalsta tilasta LAUTAMIES 364:0. Palstan läpi menee penkkatie liitekartan mukaisesti.
Kuviot 141-143 ja 155 ovat melko reheväpohjaisia ja runsaspuustoisia alueita. Hakkuumahdollisuuksia on päätehakkuukohteilla, jotka väritetty punaisella kuviokarttaan. Puikonpuron lähialueet hyvää harvennushakkuukohdetta. Taimikot ovat pituudeltaan 1,5 - 5,0 m. Lähes kaikki taimikot (noin 9 ha) olisi hyvä hoitaa heti lähivuosien aikana. Hoitotyöhön mahdollisuus hakea valtion kmr-tukirahaa. Palstan pinta-alasta on metsämaata 18,1 ha ja luonnontilaisia suoalueita on 25,9 ha. Kohteella hyvät erä- ja metsästysmahdollisuudet. 
Kohde on nauhoitettu oranssilla  Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa ja palstan rajalla opastekyltti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (421-0899L0762)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Palstan eteläosassa noin 6 ha alue (pääosin suoaluetta) kuuluu Syrinharjun pohjavedenoton suoja-alueeseen. Tämä saattaa rajoittaa kyseisen alueen ojituksia ja torjunta-aineiden/lannoitteiden käyttöä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupan mukana.