Runsas puustoinen määräala palsta, keskimääräinen puusto noin 150 m3/ha, kokonaispuusto 3 270 m3. Taimikoiden osuus pinta-alasta vain 4,2 %. Kohteella hyvät hakkuumahdollisuudet. Kasvupaikoiltaan mäntyvoittoisia tuoreen ja kuivahkon kankaan kangas ja turvemaita.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 20 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 422-415-876-1 ja Yhteinen maa-alue 422-415-878-16 Määräala saa osuudet yhteisiin pinta-alansa suhteessa