Määräalan kokonaispuusto noin 400 m3, puusto pääosin varttuneissa kasvatusmetsiköissä. Määräalan halki kulkee puro ja joki. Palsta on metsähallituksen maiden keskellä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Ei rekisteriin merkitty tieoikeuksia

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät kuulu kauppaan