Kolmesta palstasta muodostuva metsätila. Tilan halkoo Kylmäläntie.  Tilan läpi virtaa Tyrnäväjoki. Myyjän mukaan jokivarteen voisi rakentaa loma-asunnon poikkamisluvalla.  Sähkö- ja vesijohtolinja menee jokivartta pitkin tilan yli. Puustoltaan metsät ovat mäntyvataisia ja kasvupaikoiltaan verrattain karuja. Tilalta löytyy lähes kaikkia eri kehitysvaiheen metsiä. Hakkuumahdollisuuksiakin on. Tee tarjous käsittelemme sen pikaisesti.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Poikkeamisluvalla

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On