Kolmesta palstasta muodostuva metsätila. Tilan halkoo Kylmäläntie.  Tilan läpi virtaa Tyrnäväjoki. Myyjän mukaan jokivarteen voisi rakentaa loma-asunnon poikkamisluvalla.  Sähkö- ja vesijohtolinja menee jokivartta pitkin tilan yli. Puustoltaan metsät ovat mäntyvataisia ja kasvupaikoiltaan verrattain karuja. Tilalta löytyy lähes kaikkia eri kehitysvaiheen metsiä. Hakkuumahdollisuuksiakin on. Tila-arvio on vuoden vanha, joten arviosta puuttuu tämän vuoden kasvu.

Tee tarjous käsittelemme sen pikaisesti.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Poikkeamisluvalla

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On