Kivijärveen rajoittuva määräala.

Yhdestä palstasta muodostuva määräala. Maapohjaltaan kohde on suota, joka on kunnostusojitettu muuta vuosi sitten. Kohteelle menee pienartieyhteys Paloselän metsätieltä. Pienartie kiertää lähes koko palstan. Puustoltaan kohde on mäntyvaltaisa taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Palsta rajoittuu Kivijärveen. Palstalat löytyy heikkokuntoinen erämaja, joka on naapurin hallinnassa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole