Yhdestä palstasta muodostuva tila. Tilalle on tieoikeudet kahdelta suunnalta. Tilalla onn tehty kunnostusojitus lähivuosina. Ainespuun määrä on 1060 m3, josta tukkia noin 16 %. Tila-arvion ja kiinteistörekisteriotteen pinta-alassa on 2,4 ha ero. Raja-aineisto, jota tila-arvion laatimessa on käytetty on maanmittauslaitoksen tuottamaa tietoa, joten tila-arvion pinta-ala on lähempänä oikeaa alaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole