Runsaasti hakattavaa.

Kahdesta palstasta muodostuva tila. Kunnostusojitettu lähivuosina. Kummallekkin palstalle on kulkuoikeudet. Monipuolinen ikärakenne mahdollistaa tasaiset hakkuutulot. Ainespuumäärä lähes 5000 m3, josta tukkia noin viidennes.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole