Pykäläsärkässä puustoinen metsätila enimmäkseen kangasmaapohjalla. Metsät pääosin nuoria ja varttuneita männiköitä, joissa lähivuosina harvennushakkuumahdollisuus. Tieyhteys tilan molempiin päihin. Puustoa noin 2225 m3. Tilalla Keskimmäinen Aitalammen rantaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (426-V21208Y12), maa ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rakentaminen rannalle edellyttää poikkeamislupaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 766.2 on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, puro.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus tilan molempiin päihin, pohjoispäähän Kannuksentieltä (ei ole tänä talvena aurattu) ja eteläpäähän Pykäläsärkäntieltä (aurattu tänä talvena harvakseltaan).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 426-402-876-2 Komperon yhteisalue, Yhteinen maa-alue 426-402-878-6 Venevalkama